Cenník

Cenník platný od 1.2.2021 (prevziať)

Zverejnené 29.1.2021

 

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Druh sociálnej služby Špecializované zariadenie
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná
Poradové číslo, číslo rozhodnutia o odkázanosti zo dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu Stupeň odkázanosti
1.  0544/2019/PC - 3 zo dňa 12.04.2019 21.05.2019 Bratislavský

VI.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

 

Druh sociálnej služby Domov sociálnych služieb
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná
Poradové číslo, číslo rozhodnutia o odkázanosti zo dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu Stupeň odkázanosti
1. CS 6658/2015, CZ 31300/2015 zo dňa 2.11.2015 28.09.2020 NSK VI.


3.


4.


5.


6.


7.


 

Druh sociálnej služby Domov sociálnych služieb
Forma sociálnej služby: pobytová týždenná
Poradové číslo, číslo rozhodnutia o odkázanosti zo dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu Stupeň odkázanosti
1. CS 6733/2017, CZ 27676/2017 zo dňa 30.10.2017 22.09.2020 Nitriansky VI.
2. CS 7593/2020, CZ 17433/2020 zo dňa 19.6.2020 23.3.2021 Nitriansky VI.
3.


4.


5.


6.


7.


 

Postup pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

 

Zverejnené dokumenty

v zmysle § 72 ods. 20 písm. b) zákona 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov za rok 2017

Výkaz ziskov a strát v roku 2017

Súvaha v roku 2017

Čerpanie rozpočtu v roku 2017

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov za rok 2018

Výkaz ziskov a strát v roku 2018

Súvaha v roku 2018

Čerpanie rozpočtu v roku 2018

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov za rok 2018

Výkaz ziskov a strát v roku 2019

Súvaha v roku 2019

Čerpanie rozpočtu v roku 2019

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov za rok 2019

Výkaz ziskov a strát v roku 2020

Súvaha v roku 2020

Čerpanie rozpočtu v roku 2020

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov za rok 2020

Zverejnené faktúry, objednávky a zmluvy

 

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem